Palakkad Revenue District kalolsavam December 1,2,3,4,5, Dr.K.B.M.M.H.S School Thrithala

Tuesday, 3 January 2012

Result:HS Arabic4/1/2012 , 11.53amResult:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

438 1  MUNEERA.O 10  P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur

4420 12  SAHLA.A.K 10  G. H. S. S. Chundampetta

4837 8  RAHEEMA THASNEEM. M.K 10  Orphanage. H. S. Vallapuzha

2406 2  SHAHANA SHIRIN.K.N. 10  Sabari H. S. Pallikurup

5189 11  AYISHA.V.V 10  G. H. S. S. Kumaranellur

388 10  MARIYAM FARISHA. A 10  S. J. H. S. Puthukkode

1787 5  MUHAMMED HARRIS.A 10  G. H. S. S. Koduvayur

3101 9  SHABNAJASMIN. V.P 9  G. H. S. S. Munnurcode

1671 3  SAITHALAVI. S 10  C. F. D.V. H. S.S. Mathur

3620 6  MALUFA PARVIN.I 10  Model H. S. Pezhumkara

1071 4  MOIDEENKUTTY.C 10  G. V. H. S. S. Kanjikkode

3751 7  JAMSHEENA. K.M 9  K. P. R. P. H. S. Kongad
  702 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2532 3  SHIBINA.C 10  G. O. H. S. Edathanattukara

5157 10  THANSIHA .P.V. 10  I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur


4877 9  AYISHATHUL SWALIHA.M.P 9  H. S. S. Vallappuzha

3073 4  MUHAMMED FAISAL.T 10  H. S. Ananganadi

4503 7  SUNAIBILA. A. K 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam


4032 6  RAMSEENA. P.H 9  H. S. Mundur

11 1  ASHIFA. P.A 10  A. S. M. M. H. S. S. Alathur

899 2  SAIDALAVI SIYAD.V 10  F. M. H. S. Karinkallathani


3621 5  THANSIYA.M.M 10  Model H. S. Pezhumkara

1787 8  MUHAMMED HARRIS.A 10  G. H. S. S. Koduvayur
  703 - Caption Rachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

808 6  ANEESA MUHSINA.M 9  G. H. S. S. Cherpalchery

4877 10  AYISHATHUL SWALIHA.M.P 9  H. S. S. Vallappuzha

5160 4  FAZALUL SUAIB . 8  I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur

2307 9  RENA RAFEEQ TP 9  M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram

4123 3  MUFEEDA M 8  G. O. H. S. S. Pattambi

3596 5  DHALEELA. T. B 10  B. E. M. H. S. S. Palakkad

3075 8  MUBASHIRA .P 10  K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode

389 2  JANNATHUNEESA. M 10  S. J. H. S. Puthukkode

1671 1  SAITHALAVI. S 10  C. F. D.V. H. S.S. Mathur

4033 7  ASMATH.K.A 8  H. S. Mundur
  704 - Tharjama ( Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

4884 16  MUHAMMED ALI. P.K 10  H. S. S. Vallappuzha

5189 18  AYISHA.V.V 10  G. H. S. S. Kumaranellur


3121 20  ASNA.B 10  Mountseena. E. M. H. S Pathiripala

2493 14  SAHILA BANU.V 10  G. O. H. S. Edathanattukara

3824 13  RUKSANA.K.A 10  Mujahideen H. S. Parli


1929 15  SHAMNA MOL.M.K 10  M. E. S. Trust Public School
Karimpara

389 11  JANNATHUNEESA. M 10  S. J. H. S. Puthukkode

4289 17  MUHAMMED AJMAL ALI. K 10  Karuna. H. S. S. Prabhapuram


443 19  MISIRIYA.O 10  P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur

3649 12  NASILA K A 10  H. S. Puliyaparamba
  705 - Poster Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2495 3  MOHAMMED RAZEEN.V 9  G. O. H. S. Edathanattukara

4885 8  MUHAMMED RIYAS.M.K 10  H. S. S. Vallappuzha

4598 7  FATHIMA FASILA. M 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam

662 10  FAHMIDA. P.M 9  T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu

5149 9  FARSEENA.P 10  G. V. H. S. S. Vattenad

3753 6  HANAN. P NAZEER 10  K. P. R. P. H. S. Kongad

19 1  SHABANA PARVEEN 10  A. S. M. M. H. S. S. Alathur

1673 2  HASIF RAHMAN. H 9  C. F. D.V. H. S.S. Mathur

3102 4  SHABEEB. C.V 9  G. H. S. S. Munnurcode

3700 5  RAMSIYA.A 9  G. M. M. G. H. S. S Palakkad
  711 - Mono Act
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

3644 5  JOUHAR.A 8  H. S. Puliyaparamba

4148 9  MUHAMMED SHAHEER. A 9  Parudur. H. S. Pallipuram


5152 12  SHIFNA. A 10  G. V. H. S. S. Vattenad

2529 4  MAHAROOF KHAN.K 10  G. O. H. S. Edathanattukara

4881 11  ANSANIYA.K.P 10  H. S. S. Vallappuzha


295 7  AMIBILI.M 10  G. G. H. S. S. Alathur

2783 2  MUHSINA. K.V 9  G. H. S. S. Ottapalam East

1768 1  SAFANA.A 9  G. H. S. S. Koduvayur


3873 3  SHANOOB .A.M 8  H. S. Parli

894 8  SAFNA JASMINE P 10  P. P. T. M. H. S. Pombra
  712 - Prasangam (Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2202 5  NIHALA. P. A 10  D. B. H. S. Thachampara

5148 4  SHAHANAS.K 8  G. V. H. S. S. Vattenad

4457 9  SHAKIBA. P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam

438 8  MUNEERA.O 10  P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur

3875 6  FASILA.PH 10  H. S. Parli

3123 7  VAHEEDA NOORA NISAR 10  Mountseena. E. M. H. S Pathiripala

1678 10  MUHAMMED ABDUL HASEEB.
K.S
10  C. F. D.V. H. S.S. Mathur
  714 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

3121 12  ASNA.B 10  Mountseena. E. M. H. S Pathiripala

4884 11  MUHAMMED ALI. P.K 10  H. S. S. Vallappuzha

3699 7  NISHEEDHA.S 9  G. M. M. G. H. S. S Palakkad

2495 6  MOHAMMED RAZEEN.V 9  G. O. H. S. Edathanattukara

4289 8  MUHAMMED AJMAL ALI. K 10  Karuna. H. S. S. Prabhapuram

903 2  JASEEL P.H 8  F. M. H. S. Karinkallathani

5325 9  MUHAMMED ANWAR.T.T 10  Dr. K. B. M. M. H. S. S.Thrithala

64 1  MUHSIN HUSSAIN 10  A. S. M. M. H. S. S. Alathur

1929 5  SHAMNA MOL.M.K 10  M. E. S. Trust Public School
Karimpara

1730 4  SHAHANAS P S 9  G. H. S. S. Kottayi

3752 10  SABEENA. K.S 9  K. P. R. P. H. S. Kongad

1327 3  SUHAIL.A 9  K. K. M. H. S. S. Vandithavalam
  715 - Musharah
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2532 4  SHIBINA.C 10  G. O. H. S. Edathanattukara

4503 9  SUNAIBILA. A. K 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam


3072 5  SHAMNA.T 10  H. S. Ananganadi

5208 8  RASIYA.T.K 10  G. G. H. S. S. Kumaranellur

3699 6  NISHEEDHA.S 9  G. M. M. G. H. S. S Palakkad


902 2  RAIHANATH. M 10  F. M. H. S. Karinkallathani

4881 10  ANSANIYA.K.P 10  H. S. S. Vallappuzha

3753 7  HANAN. P NAZEER 10  K. P. R. P. H. S. Kongad


1803 3  SHIFANA.T.A 10  M. H. S. Pudunagaram

4 1  JAMSHEENA.S 8  M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri
  716 - Nikhandu Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2428 4  FASNA SHERIN. K.T 10  M. E. S. H. S. S Mannarkkad

5208 9  RASIYA.T.K 10  G. G. H. S. S. Kumaranellur

443 2  MISIRIYA.O 10  P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur

4457 11  SHAKIBA. P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam

297 1  SHAHANA.M 10  G. G. H. S. S. Alathur

4877 8  AYISHATHUL SWALIHA.M.P 9  H. S. S. Vallappuzha

3072 5  SHAMNA.T 10  H. S. Ananganadi

3620 6  MALUFA PARVIN.I 10  Model H. S. Pezhumkara

1071 3  MOIDEENKUTTY.C 10  G. V. H. S. S. Kanjikkode

3872 7  SHIBLA K.H 9  H. S. Parli
  717 - Sambhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2407 9  NASHATH ABDUL ASEEZ 10  Sabari H. S. Pallikurup

579 8  SHIFA ASMI.K.P 9  M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta


3051 11  HAMDA.M.B 10  Mountseena. E. M. H. S Pathiripala

4457 12  SHAKIBA. P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam

5322 3  MUHAMED SABIR.V.P 9  Dr. K. B. M. M. H. S. S.Thrithala


3875 10  FASILA.PH 10  H. S. Parli

1707 4  MUBEENA K H 9  G. H. S. S. Kottayi

13 2  SHAHINA. S 8  A. S. M. M. H. S. S. Alathur


4837 5  RAHEEMA THASNEEM. M.K 10  Orphanage. H. S. Vallapuzha

1930 7  RINSHAD M 8  M. E. S. Trust Public School
Karimpara
  719 - Chithreekaranam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point

2528 10  SHAHAN.K.A 9  G. O. H. S. Edathanattukara

4457 12  SHAKIBA. P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam

5189 6  AYISHA.V.V 10  G. H. S. S. Kumaranellur

810 9  FATHIMA SHAHANA.K 10  G. H. S. S. Cherpalchery

3049 11  FAZIL .A 9  Mountseena. E. M. H. S Pathiripala

4777 8  SHIBILA SHAHANAS. V.T 10  Orphanage. H. S. Vallapuzha

1768 7  SAFANA.A 9  G. H. S. S. Koduvayur

3822 3  SHAHMA .K.S 10  Mujahideen H. S. Parli

3619 1  AFREENA.U 10  Model H. S. Pezhumkara